• İnce yaprak yapısı ile tanımlanan ve çok kısa (3-10mm) biçilebilen özel bir çeşittir.
  • Kumlu ve geçirgen topraklara adaptasyonu yüksektir.
  • Kış soğuklarına dayanımı yüksektir, dormanta girmez (12 ay yeşildir).
  • Aşırı yaz sıcaklarında büyümesi yavaşlayabilir.
  • Hassas bakım ister, 3-10mm arasında biçim yapılabilir, verticut, kök havalandırma ve kumlama önemlidir.
  • Ekstrem hava şartlarında mantari hastalıklara hassastır, periyodik olarak kontrol ve mücadele gereklidir.
  • Su ihtiyacı yüksek olup, tohum ekim normu 8-10 g/m² dir.
  • Düşük kaliteli ve tuzlu topraklara toleranslıdır.
  • Tohum uygulaması ile tesis edilebilir. Tesis olduktan sonra hızlı bir gelişim gösterir.
  • Kendini yenileme kabiliyeti yüksektir. Herhangi bir nedenle oluşan boşlukları stolonları ile kapatabilir.