• Ortadan kabaya doğru dokusu olan ve dinç rizom ve stolonlar ile yayılan açık yeşil renkli ılık mevsim çimi(C4). Çimlenme için en az 18 0C’lık bir toprak sıcaklığına ihtiyaç vardır ve sıcaklığın 4-5 0C’ın altında olduğu durumlarda dormansi durumuna geçer. Kuraklığa karşı son derece dayanıklıdır. Lolium perenne ya da festuca gibi başlatıcı türlerle karıştırılarak ya da tek başına ekilmelidir.Hızlı büyüyen,ve yarı gölgeli alanlara dayanabilen bir türdür.Yaprak dokusu kalın olup,Spring dead spot,ve Brown Patch’e karşı direnci yüksektir.
  • Kullanım Alanları:Düşük kaliteli suyun olduğu,deniz kıyısında,
  • Tuzdan etkilenmiş topraklarda.Ayrıca Kıbrısta yoğun olarak kullanılan bir türdür.