Peers

EC FERTILIZER
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ
10-5-5+TE

Migg

EC FERTILIZER
KALSİYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ
(BBM Çözeltisi Hazırlamak İçin)

bella

ORGANİK KAYNAKLI
ÜRÜNLER
Sıvı Deniz Yosunu

forvett

ORGANİK KAYNAKLI
ÜRÜNLER
SIVI HUMİK ASİT

Excell

ORGANİK ÜRÜNLER
Bitkisel Menşeli Aminoasit
İçeren Sıvı Organik Gübre

boron

EC FERTILIZER
BORON ETANOL AMİN
Suda Çözünür Bor (B)

aid

EC FERTILIZER
NP Gübre Çözeltisi
12-8-0+TE

budd

EC FERTILIZER
NP Gübre Çözeltisi
5-30-0+TE

power

Toprağı organik madde bakımından destekler. Bitkiler için temel besin maddesi olan Azot bakımından zenginleştirilmiştir.

sucare bitki koruma maddesi

Işığı yansıtarak bitkileri yüksek sıcaklıkların neden olabileceği hasarlara karşı koruyan mineral bazlı bir formüldür.