TERRANO

Ri̇zomlu yayilabi̇lme kabi̇li̇yeti̇ olan Festuca
Arundi̇nacea’dir.

 • Sicakliğa ve kurakliğa yüksek toleransli
 • Ezi̇lmeye, basilmaya dayanikli
 • Soğuk kiş aylarinda hizli geli̇şi̇r ve alani kaplar.
 • Di̇ger festuca arundi̇nacea’lerden %30 daha az bi̇çi̇m i̇hti̇yaci duyar.
 • Terrano rulo çi̇m üreti̇m alanlarinda fi̇le i̇hti̇yacini azaltir.
 • Alanı çok hızlı kaplar. zedelenmi̇ş ve hasar görmüş spor alanlarını ve boşlukları hızlı bir şeki̇lde yeni̇ler.
 • Leaf spot hastalığına yüksek toleranslıdır.
FİRACES
Yetiştirmesi kolay
 
 • Az bakım gerektirir ve gübre ihtiyacı azdır.
 • Basılmaya karşı mükemmel dayanıklı ve yenilenme (canlanma) özelliği vardır.
 • Çift-bodur türdür.
 • Çok düşük biçme sıklığına sahiptir