• Akdeniz iklim kuşağında görünen sıcaklık stresine dayanımı açısından çok başarılı bir çim türüdür. Tohumların çimlenmesi ve kaplama hızı yavaştır.
  • Sık ve ince bir çim dokusu yapar. Kısa biçmeye dayanıklıdır. Serin ve yağışlı yerlerden hoşlanırlar, besin maddelerince zengin tınlı-killi topraklarda iyi drenaj koşullarında güzel gelişir.
  • Aşırı sıcak ve soğuğa dayanımı açısından en başarılı çimdir. Kış aylarında rengi değişir. Gölge koşullarına ve su göllenmesine dayanımı oldukça iyidir.
  • Tuza dayanıklılık açısından da pek çok serin iklim türünde başarılı olur. Basılma ve çiğnenmeye karşı dayanımı zayıftır. Hastalıklara karşı dayanımı azdır. Dipten biçildikçe ince dokulu, sık yapılı, tek düze (üniform) görünüşlü çim yüzeyi elde edilir.